ZAKRES USŁUG KANCELARII

» obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie windykacji należności, spraw podatkowych i pracowniczych oraz ochrony danych osobowych (RODO),

» prowadzenie procesów sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych,

» zastępstwo procesowe w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

» doradztwo prawne,

» przygotowanie umów i prowadzenie negocjacji,

» obrona oskarżonych i reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Kancelaria świadczy usługi w formie porad prawnych udzielanych na miejscu i poprzez pocztę elektroniczną.
Podejmuję się zleceń jednorazowych, na przykład w przypadku zastępstwa procesowego w konkretnej sprawie lub sporządzenia opinii prawnej. Podejmuję się też stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.


KONTAKTul. H. Sienkiewicza 32,
06-500 Mława
woj. mazowieckie

500 548 806

sienkiewicz.karol@wp.pl